Куди доставити подарунок?

Каталог товарів
Меню
в Челябінськ: 21/07/2024

Наші гарантії

Правила виконання замовлення
Формування та виконання замовлення починається після надання необхідної інформації, шляхом оформлення замовлення на сайті та повної оплати.
Замовлення в день доставки може бути прийняте в першій половині дня (до 12 годин).
Замовлення на святкові дні приймаються заздалегідь, не менше ніж за 1-2 дні.
Формування замовлення відбувається згідно з наданими на сайті зразками, з урахуванням складу, зовнішнього вигляду та кольорової гами.
Термін доставки та адреса узгоджуються з одержувачем замовлення з урахуванням побажань замовника, але можуть бути змінені за бажанням одержувача.
Доставка замовлення супроводжується бланком з інформацією про характеристику товару (коротко, що доставляється, склад), даних для доставки (ім'я та адресу одержувача), ім'я відправника (якщо не використовувалася опція: Не повідомляти ім'я відправника).
Інформація про виконання замовлення надсилається замовнику на електронну адресу, вказану при оформленні замовлення та дублюється СМС, якщо при оформленні була обрана опція: Повідомити СМС про доставку.
Якість товарів, формування та виконання замовлення
Асортимент квітів та подарунків, формується залежно від сезону, ціни на окремі види товарів та географічних особливостей кожного регіону. Виконання замовлення доручається представнику, який на момент надходження замовлення, є найкращим за відгуками покупців.
На жаль, не завжди буває в наявності необхідний відтінок або сорт квітів. У таких випадках ми залишаємо за собою право зробити рівноцінну заміну. Якщо у букеті замінюються два і більше види кольорів, то ми обов'язково погоджуємо цю заміну із замовником, запропонувавши кілька варіантів для заміни на вибір.
У разі, якщо Ви з яких-небудь причин виявилися не задоволені якістю наданої послуги або товару, просимо Вас повідомити нас протягом 24-х годин і ми безкоштовно зробимо заміну, або запропонуємо компенсацію.
Наша компанія несе повну фінансову відповідальність лише перед замовником. Будь-які зміни на замовлення або питання оплати, вносяться та обговорюються тільки із замовником.
Конфіденційність замовлення
Вся інформація на замовлення надсилається тільки на адресу, вказану при оформленні.
Якщо при оформленні замовлення, було обрано опцію Не повідомляти ім'я відправника, то ні одержувач, ні виконавець не зможуть дізнатися дані замовника. Без потреби не використовуйте цю функцію, т.к. одержувач може відмовитися приймати замовлення, не знаючи від когось подарунок.
Підтримка
Ми гарантуємо дати відповідь на будь-яке питання, що цікавить Вас, протягом 12-ти годин. Щоб надіслати запитання, скористайтеся формою зворотного зв'язку, де опишіть якомога докладніше своє питання. Не соромтеся запитувати, ми працюємо для Вас і готові відповісти на будь-які Ваші запитання, щоб Ви отримавши відповідь, могли правильно зробити свій вибір.
Додаткові умови

При скасуванні замовлення (більше, ніж за 1 добу) гарантується повернення сплачених коштів. Із суми підлягає поверненню утримується 15% плюс тариф системи для зворотного переказу оплати.

У разі неможливості виконати доставку з причин:
  1. При оформленні замовлення вказані неправильні дані одержувача, що не дозволяє здійснити доставку.
  2. Отримувач відмовився прийняти подарунок.
  3. Незважаючи на попередню домовленість, одержувач відсутній в обумовлений проміжок часу за адресою доставки.
  4. Неправильні дані відправника, які не дозволяють з ним зв'язатися.
  5. Скасування замовлення менше, ніж за 1 добу у робочі дні або за 2 доби на вихідні та святкові дні.
Сплачена сума – не повертається
Це обумовлено, тим, що квіти, фрукти тощо є швидкопсувними товарами, що не підлягають тривалому зберіганню, втрачають зовнішній вигляд при додаткових транспортуваннях.
P.S. Якщо замовлення ще не сформоване і не на стадії виконання, то ми зробимо все, щоб призупинити його виконання та повернути Вам суму за вирахуванням наших послуг на обробку замовлення та вартості тарифу платіжної системи на зворотний переказ коштів.
Для гарантованого виконання замовлення в США та країнах Європи просимо оформляти та оплачувати замовлення не менше, ніж за 24 години до дати доставки.

У разі невиконання своєчасно оформленого та оплаченого замовлення з вини служби "Present", гарантується повернення коштів у повному обсязі.

Our guarantees

Rules for execution of orders
Placement and execution of order starts after provision of necessary information by means of placement of order on the website and full payment.
The order is placed in the city of delivery according to samples provided on the website, considering composition of the bouquet, its appearance and color palette.
Time and address of delivery should be agreed with order receiver considering client’s preferences but this information can be changed at receiver’s wish.
Delivery of the order is accompanied by the form with information about product’s characteristics (briefly: what is delivered and its content), information for delivery (name and address of receiver), information about sender (if you haven’t used the option “Withhold sender’s name”).
Information about execution of order is sent to client to his e-mail specified during placement of order and doubled by SMS (if during placement of order there was chosen an option “Send SMS about order status”.
Quality of goods, placement and execution of the order
Assortment of flowers and goods on the website is formed depending on the season, prices for separate kinds of products and geographic peculiarities of every region. Execution of the order is entrusted to the representative who at that moment is the best according to clients’ feedback.
Unfortunately, the required shade or flower is not always available. In such cases, we retain the right to make an equivalent replacement. If two or more types of flowers are replaced, then we will definitely coordinate this replacement with the customer. We will offer several options for replacement.
If the client for some reasons was dissatisfied with products or quality of the service provided, then we ask you to inform us within 24 hours and we will change it free of charge or offer you a refund.
Our company bears full financial responsibility only before the client. Any changes of the order or payment question are made and discussed only with the client.
Order confidentiality
All information of the order is sent only to that address which was specified during placement procedure.
If during placement procedure there was chosen the option “Withhold sender’s name”, then neither receiver nor executor can know personal information of the client. Don’t use this option unless necessary because receiver can refuse to get the order without knowledge of sender’s name.
Support
We guarantee to answer all your questions within 12 hours from the moment of question’s arrival. To send the question you have to use the contact form where you should describe your problem in details. Don’t hesitate to ask questions because we are working for you and are ready to answer any questions. When you have the answer, you can make the right choice.
Additional conditions

In case of canceling of an order (more than 1 day) - we guarantee the repayment of money except the charge for the retransfer. It is retained 15% plus the charge for the retransfer.

The order cannot be delivered for the following reasons:
  1. During placement of order there were given incorrect data of the receiver what makes the delivery impossible.
  2. Receiver refused to accept the gift.
  3. Despite preliminary agreement, the receiver is absent at the specified period of time and at the delivery address.
  4. Incorrect sender’s data which don’t allow to contact him.
  5. Cancellation of order less than 1 day before it should be delivered.
Paid amount of money cannot be paid back.
It is conditioned by the fact that flowers, fruit and other goods are perishable goods and are not subject to long-term storage. Flowers, fruit and other products lose their marketable state during additional transportation.
P.S. If the order hasn’t been placed yet and is not in the stage of execution, then we will do our best to stop its execution and return your amount of money with the deduction of our services for order processing and cost of payment system rate for retransfer.

In case of unfulfillment of an order which was paid and placed in time and caused due to a fault of “Present” it is guaranteed the repayment of money in the full extent.